продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

4/6 /четири шести/ идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Камен, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: СГРАДА-КАЗАН за ракиеизваряване със застроена площ от 38кв.м., ведно с дворно място, върху което е построена с обща площ от 1260 кв.м., съставляващ парцел IV, кв.3 по плана а с.Камен, при граници и съседи: изток-улица, запад-парцел III, север-мера, юг-улица.

Казан в село Камен

Цена: 1560 лв.

Срок на продан: 28.08.2023 - 28.09.2023

  • Изп. дело № 20188100400341
  • Тип на имота: Казан
  • Тип строителство:
  • Площ: 38 м2
  • Местоположение: Камен
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление по ИД 341/2018г.629.71 KB