продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ КРАВАРНИК № 8 с площ от 697 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 700кв.м., ведно с подобрения - бетонов двор с площ от 700 кв.м., построени в държавен поземлен имот №056007, целият с площ от 3,749 дка по плана на стопански двор с.Абрит, при граници и съседи: имот №056006-стопански двор, №036001-пасище, мера, №056014-местен път. Имотът е със стар идентификатор: п.6, имот VI, целия с площ от 9,396дка.

Стопански имот в село Абрит

Цена: 27720 лв.

Срок на продан: 26.09.2023 - 26.10.2023

  • Изп. дело № 20178100400601
  • Тип на имота: Краварник
  • Тип строителство:
  • Площ: 697 м2
  • Местоположение: Абрит
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 601/2017г.696.97 KB