продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул."Г.С.Раковски" № 4, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.9805, стар идентификатор: 35064.501.9804 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 450 кв.м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно със СГРАДА с идентификатор 35064.501.9805.1, със застроена площ 193 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда със смесено предназначение, при съседи: 35064.501.9498, 35064.501.3283, 35064.501.1148, 35064.501.9684, 35064.501.9497.

Заведение в Каварна ул."Г.С.Раковски" № 4

Цена: 158472 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20148100400324
 • Тип на имота: Заведение
 • Тип строителство:
 • Площ: 193 м2
 • Местоположение: Каварна
 • Адрес: ул."Г.С.Раковски" № 4
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 324/2014г.689 KB