продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич. представляващ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ по документи 2600кв.м. (две хиляди и шестстотин квадратни метра), за който са отредени парцели: парцел XVII (седемнадесет), имот с пл.№311 (триста и единадесет), на площ от 1260кв.м. (хиляда двеста и шестдесет квадратни метра), ведно с построената КЪЩА с площ от 48кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра) и стопанска сграда на площ от 16кв.м. (шестнадесет квадратни метра) и парцел XVIII (осемнадесет) с пл.№311 (триста и единадесет) на площ от 1340кв.м. (хиляда триста и четиридесет квадратни метра) в квартал 25 (двадесет и пети) по плана на село Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич, при граници и съседи: север – УПИ – VI – 313, VII – 310, VIII – 310, изток – УПИ – XVI – 308, юг – улица, запад – УПИ – XIX – 312

1/2 ид.ч. от Къща с двор в село Полковник Дяково

Цена: 3600 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20188100400477
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 64 м2
  • Местоположение: Полковник Дяково
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 477/2018г.729.67 KB