продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място, находящо се в село Полковник Минково, общ.Добричка, с площ от 870кв.м./осемстотин и седемдесет квадратни метра/, представляващо имот с пл.№ 537, парцел XVIII в кв.72, с граници: на изток – пл.№ 519, на юг – пл. № 539, на запад – пл. № 536, на север – пл. № 535, ведно с установеното в полза на поземления имот сервитутно право на преминаване през имот пл. № 536, по южната граница на имота с ширина 1,5 метра, ведно с построените в това място КЪЩА и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА.

Парцел и 2 броя сгради в село Полковник Минково

Цена: 9040 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20238100400122
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 870 м2
  • Местоположение: Полковник МИнково
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 122/2023г.652.09 KB