продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в село Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „Десета“, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77044.501.186, с площ от 1281кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-27/27.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: няма, ведно с построените в имота сгради: Сграда на два етажа, друг вид сграда за обитаване с идентификатор 77044.501.186.1 със застроена площ от 43кв.м.; Сграда на един етаж, селскостопанска сграда с идентификатор 77044.501.186.2 със застроена площ от 17кв.м.; Сграда на един етаж, селскостопанска сграда с идентификатор 77044.501.186.3 със застроена площ от 34кв.м.; при съседи на поземления имот: 77044.501.187, 77044.501.9520, 77044.501.185, 77044.501.179.

1/2 идеална част от вила в село Хаджи Димитър

Цена: 23120 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20208100400575
 • Тип на имота: 20208100400575
 • Тип строителство:
 • Площ: 94 м2
 • Местоположение: Хаджи Димитър
 • Адрес: ул. „Десета“
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 575/2020г.742.43 KB