продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. „Александър Стамболийски“ №52, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 35064.501.4000 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 11475кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за складова база, предходен идентификатор: 35064.501.3049, Номер по предходен план: 501.3049, квартал: 1, парцел LXXI; при съседи: 35064.112.59, 35064.112.127, 35064.501.4291, 35064.501.9502, 35064.501.4377., 35064.112.18, 35064.112.58.

Парцел в град Каварна

Цена: 126480 лв.

Срок на продан: 09.06.2020 - 09.07.2020

  • Изп. дело № 20198100400529
  • Тип на имота: Склад
  • Тип строителство:
  • Площ: 11475 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №52
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление 529/2019г.622.77 KB