продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в село Оброчище, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.“Средна гора“ № 29, вх.А, ет.1, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 53120.502.420.1.2/пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, две, нула, точка, едно, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-82/ 03.10.2003г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 73.07кв.м./седемдесет и три квадратни метра и седем квадратни сантиметра/, самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 53120.502.420.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатори 53120.502.420, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, ниво: 1, ведно с прилежащи части: изба №2 – 8,96кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 53120.502.420.1.3, 53120.502.420.1.1, под обекта: няма, над обекта: 53120.502.420.1.5.

Двустаен апартамент в село Оброчище

Цена: 28880 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20198100400522
 • Тип на имота: Апартамент
 • Тип строителство:
 • Площ: 73 м2
 • Местоположение: Оброчище
 • Адрес: ул.“Средна гора“ № 29, вх.А, ет.1
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 522/2019г.725.59 KB