продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с. Долина, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ДВОРНО МЯСТО с площ от 1400 кв.метра /хиляда и четиристотин квадратни метра/, урегулирано в УПИ V /пети/, имот с планоснимачен номер № 68 /шестдесет и осем/, квартал 9а /девети-а/ по уличната и дворищната регулация на село Долина, община Добричка, обл. Добрич утвърдена със заповед № 3304/22.04.1951г., заедно с построената в същия имот КЪЩА със засторена площ от 76 кв.метра /седемдесет и шест квадратни метра/, а така също и заедно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи на дворното място: улица, УПИ IV-70, УПИ VI-71, улица, всички в кв. 9-а по плана на същото село.

Къща в село Долина

Цена: 17496 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400326
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 76 м2
  • Местоположение: Долина
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 326/2019г.647.45 KB