продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, местност "Поляните", ул. "Трета", представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №39459.505.701, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1432 кв.м., стар идентификатор: 39459.505.688; номер по предходен план: 505.555, 505.556,39459.505.688, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м., при съседи: имоти с идентификатори №39459.505.68;39459.505.69; 39459.505.702; 39459.505.506; 39459.504.505; 39459.505.75.

Парцел в Кранево, местност Поляните, 1432 кв.м.

Цена: 16896 лв.

Срок на продан: 24.08.2020 - 24.09.2020

  • Изп. дело № 20128100400783
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1432 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес: местност "Поляните", ул. "Трета"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 783/2012г.648.76 KB