продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ж.к.Рилци, бул.“Добруджа“ №213, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.630.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица от 4730кв.м., с трайно предназначение на територията– урбанизирана , с начин на трайно ползване – за хранително-вкусовата промишленост, номер по предходен план: 630015, ведно с построените в имота: 1.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.1 със застроена площ от 157кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 2.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.2 със застроена площ от 24кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.3 със застроена площ от 878кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 4.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.4 със застроена площ от 341кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 5.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.5 със застроена площ от 77кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 6.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.6 със застроена площ от 39кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 7.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.7 със застроена площ от 220кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 8.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.8 със застроена площ от 14кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 9.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.9 със застроена площ от 19кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 10.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.10 със застроена площ от 31кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 11.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.11 със застроена площ от 31кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 12.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.12 със застроена площ от 74кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 13.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.13 със застроена площ от 219кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 14.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.14 със застроена площ от 111кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 15.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.15 със застроена площ от 11кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, а по акт за собственост – имот III – НАВЕС С ГАРАЖИ с обща площ от 4730кв.м., като в същата се включват – застроена площ от 1097кв.м. с изградените в нея СГРАДА с трайно предназначение – КЛАНИЦА със застроена площ от 774кв.м., ПОМОЩНА ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 168кв.м., СУШИЛНЯ ТРАЙНИ КОЛБАСИ със застроена площ от 73кв.м., НАВЕС със застроена площ от 56кв.м., ВТОРА ПОМОЩНА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 11кв.м. и КПП от 15кв.м., както и площите от 2653кв.м. заети с подземни и надземни съоръжения – РАМПА на 10кв.м., ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ от 249кв.м. И АСФАЛТИРАНИ ПЛОЩИ от 2394кв.м., при съседи на поземления имот:72624.630.22, 72624.630.61, 72624.630.14

Производствен имот в Добрич, ж.к. Рилци

Цена: 270800 лв.

Срок на продан: 12.09.2022 - 12.10.2022

 • Изп. дело № 20188100400340
 • Тип на имота: Производствен имот
 • Тип строителство:
 • Площ: 2246 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ж.к.Рилци, бул.“Добруджа“ №213
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 340/2018г.1.71 MB