продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 35064.500.664 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителия директор на АГКК, с площ от 511кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: няма; при съседи: 35064.500.1007, 35064.500.1029, 35064.500.666, 35064.500.1016, 35064.500.662.

1/2 идеална част от Парцел в Каварна 35064.500.664

Цена: 2431.8 лв.

Срок на продан: 10.06.2019 - 10.07.2019

  • Изп. дело № 20178100400602
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 511 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 602/2017г.630.24 KB