продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1230.00 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, съставляващо УПИ III-10 /трети за планоснимачен номер десети/, кв.18 /осемнадесет/ по регулационния план на село Малина, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 13.00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, ГАРАЖ със застроена площ от 16.50 кв.м. /шестнадесет цяло и петдесет квадратни метра/, с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения, при граници и съседни две страни - улица; УПИ II-11; УПИ IV -122

Къща с двор в село Малина

Цена: 6960 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20118100400424
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 75 м2
  • Местоположение: Малина
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 424/2011г.675.13 KB