продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Овчарово, общ.Добричка, обл.Добрич, ул. "Седемнадесета" № 1/едно/, представляващ ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА със застроена площ от 126 кв.м. /сто двадесет и шест квадратни метра/ и РЗП – 252 кв.м./двеста петдесет и два квадтратни метра/, построена с отстъпено право на строеж върху общинско място, цялото от 1050 кв.м. /хиляда и петдесет квадтратни метра/, съставляващо парцел IV/четвърти/, в кв.45/четиридесет и пети/ по регулационния план на с.Овчарово, при граници и съседи: от две страни - улици, парцел III-общински, парцел V- общински.

Двуетажна къща в село Овчарово

Цена: 40080 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20148100400027
 • Тип на имота: Къща
 • Тип строителство:
 • Площ: 126 м2
 • Местоположение: Овчарово
 • Адрес: ул. "Седемнадесета" № 1
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 27/2014г.654.52 KB