продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1250 кв.м. в идеална част от Поземлен имот с идентификатор №39459.7.18 /стар номер 007018/, находящ се в с. Кранево, община Балчик, м. ЛИКЪЛКА, целият с площ 5000 кв.м., при съседи на поземления имот, имоти с №№39459.7.19, 39459.7.24, 39459.7.17, 39459.7.40.

Парцел в Кранево 1250 кв.м.

Цена: 1584 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20118100400146
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1250 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 146/2011г.568.68 KB