продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Земеделска земя, находяща се в землището на село Професор Златарски с ЕКАТТЕ 58685, общ.Тервел, обл.Добрич, а именно: ДР. ЖИЛ.ТЕРЕН – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 1.502дка, начин на трайно ползване – Др. жил. терен, съставляващ имот №034039 в местността „.............“ по КВС в землището на с. Професор Златарски, при граници и съседи: №034040 Др. жил. терен на Георги Стоянов Петков; №000300 Полски път на Община Тервел; №034032 Др. жил. терен на ООФ и №034033 Др. жил. терен на Росица Йорданова Кирова. Имотът е образуван от имот № 034035.

Земеделска земя в село Професор Златарски

Цена: 1656 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20118100400389
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 1502 м2
  • Местоположение: Професор Златарски
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 389/2011г.609.55 KB