продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ДВОРНО МЯСТО с площ от 2540.000 кв.м., с пл. № 266, включен в УПИ IV-266, целия с площ от 2770кв.м., в кв.14 по ПУП на с.Красен, общ. Ген.Тошево, ведно с построените ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90.000 кв.м., ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 30.000 кв.м. и ГАРАЖ с застроена площ от 24.000 кв.м., при граници и съседи: УПИ II-264, УПИ III-265, УПИ V-278, улица.

1/2 ид.ч. от Къща с двор в село Красен

Цена: 3888 лв.

Срок на продан: 27.08.2021 - 27.09.2021

  • Изп. дело № 20178100400710
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 54 м2
  • Местоположение: Красен
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 710/2017г.639.68 KB