продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с. Дебрене, общ. Добричка, област Добрич, представляващ урегулиран поземлен имот - дворно място на площ от 1000 кв.м. ( хиляда квадратни метра ) в идеална част НЕЗАСТРОЕНО, от дворно място на обща площ от 1830 кв.м. включително в парцели - част от парцел IX имот с план. № 185 с площ от 1230 кв.м. и част от парцел Х имот с план. № 185 с площ от 50 кв.м. и имот с план. № 185 за улица с площ от 550 кв.м. в квартал 15 по ЗРП на село Дебрене, община Добричка, област Добрич, при граници и съседи: север - УПИ - парцел - ХI - имот с план. № 100, изток - път, юг - път, запад - път.

Парцел в село Дебрене 1000 кв.м.

Цена: 3456 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20178100400436
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1000 м2
  • Местоположение: Дебрене
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 436/2017г.672.17 KB