продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.615.3390.1.1, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул.“Ропотамо“ №36, ет.1, ап.1, с площ от 109.71кв.м., попадащ в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.615.3390, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп. директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: Изба №1 с площ 12.83кв.м., Тавански помещения с площ от 26.4кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.615.3390.1.3; под обекта: 72624.615.3390.1.19; над обекта: 72624.615.3390.1.2 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.615.3390.2.1, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул.“Ропотамо“ №36, ет.1, с площ от 18кв.м., попадащ в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.615.3390, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп. директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.615.3390.2.2; под обекта: няма; над обекта: няма

Тристаен апартамент и гараж в град Добрич, улица Ропотамо 36

Цена: 101040 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20158100400031
 • Тип на имота: Апартамент
 • Тип строителство:
 • Площ: 109 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ул.“Ропотамо“ №36, ет.1, ап.1
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 31/2015г.731.78 KB