продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич, ул.“Добротица“ №55, вх.1, ет.0, обект 5, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №35064.501.1517.1.44 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка едно пет едно седем точка едно точка четири четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г./27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта:1, с площ 44,42кв.м. /четиридесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, ведно с 1,7664% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35064.501.1517.1.45, 35064.501.1517.1.43, 35064.501.1517.1.42, 35064.501.1517.1.55, под обекта: няма, над обекта: 35064.501.1517.1.1, 35064.501.1517.1.2, 35064.501.1517.1.3.

Офис в Каварна, ул.“Добротица“ №55, .44.42 кв.м

Цена: 22536 лв.

Срок на продан: 09.06.2020 - 09.07.2020

 • Изп. дело № 20178100400514
 • Тип на имота: офис
 • Тип строителство:
 • Площ: 44 м2
 • Местоположение: Каварна
 • Адрес: ул.“Добротица“ №55, вх.1, ет.0, обект 5
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 514/2017г.679.49 KB