продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич, ул.“Добротица“ №55, вх.1, ет.0, обект 4, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №35064.501.1517.1.43 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка едно пет едно седем точка едно точка четири три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г./27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта:1, с площ 38,70кв.м. /тридесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с 1,5389% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35064.501.1517.1.55, 35064.501.1517.1.44, 35064.501.1517.1.42, под обекта: няма, над обекта: 35064.501.1517.1.1, 35064.501.1517.1.2.

Офис в Каварна, ул.“Добротица“ №55, 38.70 кв.м.

Цена: 14328 лв.

Срок на продан: 23.08.2021 - 23.09.2021

 • Изп. дело № 20178100400514
 • Тип на имота: офис
 • Тип строителство:
 • Площ: 38 м2
 • Местоположение: Каварна
 • Адрес: ул.“Добротица“ №55, вх.1, ет.0, обект 4
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление 514/2017г.715.77 KB