продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/6 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №02508.51.274.1/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, едно, точка, две, седем, четири, точка, едно/, находящ се гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, в.з.“Белите скали“, ул. Улица “6“, № 3, със застроена площ от 85.00кв.м./осемдесет и пет квадратни метра/, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор №02508.51.274, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изп. директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-08-275/16.03.2012г. на Началника на СГКК – Добрич, предназначение: Вилна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: няма

1/6 идеална част от Вила в град Балчик

Цена: 14328 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20178100400234
 • Тип на имота: Вила
 • Тип строителство:
 • Площ: 85 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: в.з.“Белите скали“, ул. Улица “6“, № 3
 • Екстри:
  Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 234/2017г.661.95 KB