продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с площ от 1010кв.м./хиляда и десет квадратни метра/, парцел Х-155/десет, тире, сто петдесет и пет/ в кв.14/четиринадесети/ по плана на село Драганово, общ.Добричка, при граници и съседи: поземлен имот ХІ-154 в кв.14; поземлен имот V-156 в кв.14; поземлен имот VІ-156 в кв.14; поземлен имот ХVІ-157 в кв.14; поземлен имот ІХ-157 в кв.14 и общински път.

Дворно място в село Драганово

Цена: 1920 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20098100400086
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1010 м2
  • Местоположение: Драганово
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 86/2009г.568.3 KB