продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр. Балчик, ул.“Приморска“ № 22, ет. 1 представляващ : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ „СНЕК-БАР“ с идентификатор 02508.86.35.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 227 кв.м.; Предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене – РЕСТОРАНТ, брой нива на обекта: 1, състоящ се от търговска зала със санитарен възел, кухненски бокс, спомагателни складови помещения и открита тераса, находящ се на партерния етаж от търговски комплекс „Каваците“, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.35 с площ 353 кв.м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 02508.86.35.1.2, под обекта- няма; над обекта -02508.86.35.1.3 ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото.

Заведение в град Балчик

Цена: 355680 лв.

Срок на продан: 26.08.2019 - 26.09.2019

 • Изп. дело № 20168100400569
 • Тип на имота: заведение
 • Тип строителство:
 • Площ: 227 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: ул.“Приморска“ № 22, ет. 1
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 569/2016г.754.82 KB