продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.621.229.1.8 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед РД 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Добрич, община Добрич, град Добрич, бул. "25-ти Септември" №8, ет.6, който обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.621.229, с предназначение за офис, на едно ниво, с площ по документ за собственост от 255.22кв.м., с прилежащи части: 11.43% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, със съседни самостоятелни обекти на сградата: насъщия етаж няма, под обекта: 72624.621.229.1.7, над обекта: 72624.621.229.1.10

Офис в Добрич, 25-ти Септември № 8

Цена: 49040 лв.

Срок на продан: 08.09.2020 - 08.10.2020

 • Изп. дело № 20168100400557
 • Тип на имота: офис
 • Тип строителство:
 • Площ: 255 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: бул. "25-ти Септември" №8, ет.6
 • Екстри:
  Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 557/2016г.667.47 KB