продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, ж.к. „КАЛИАКРИЯ“ бл.1, ет.3, ап.44, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ № 44 с идентификатор 72693.149.98.1.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-202/22.05.2008г. На НАЧАЛНИКА НА СГКК - Добрич с площ от 102.03кв.м., самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72693.149.98, предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 72693.149.98.1.43, 72693.149.98.1.45, под обекта - 72693.149.98.1.32, над обекта – няма.

Ваканционен апартамент в село Топола, жк Калиакрия 102.03кв.м

Цена: 74560 лв.

Срок на продан: 07.10.2019 - 07.11.2019

 • Изп. дело № 20168100400360
 • Тип на имота: Апартамент
 • Тип строителство:
 • Площ: 102 м2
 • Местоположение: Топола
 • Адрес: ж.к. „КАЛИАКРИЯ“ бл.1, ет.3, ап.44
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 360/2016г.682.83 KB