продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, ж.к. „КАЛИАКРИЯ“ бл.2, ет.3, ап.15, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ № 15 с идентификатор 72693.149.98.2.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-202/22.05.2008г. На НАЧАЛНИКА НА СГКК - Добрич с площ от 93.30кв.м., самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72693.149.98, предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 72693.149.98.2.14, 72693.149.98.2.16, под обекта - 72693.149.98.2.11, над обекта – няма.

Ваканционен апартамент в село Топола, жк Калиакрия 93.30кв.м

Цена: 69200 лв.

Срок на продан: 07.10.2019 - 07.11.2019

 • Изп. дело № 20168100400360
 • Тип на имота: Апартамент
 • Тип строителство:
 • Площ: 93 м2
 • Местоположение: Топола
 • Адрес: ж.к. „КАЛИАКРИЯ“ бл.2, ет.3, ап.15
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 360/2016г.684.09 KB