продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/4/една четвърт/ идеална част от ЛОЗЕ с площ 0,556 дка, трета категория, с кадастрален номер №022041, парцел 41, масив 22, в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ", в землището на с.Полковник Иваново, община Добричка, при граници и съседи: имот №022042,022040,022087,022086.

1/4 идеална част от Лозе в село Полковник Иваново

Цена: 400 лв.

Срок на продан: 21.11.2022 - 21.12.2022

  • Изп. дело № 20118100400128
  • Тип на имота: Лозе
  • Тип строителство:
  • Площ: 556 м2
  • Местоположение: Полковник Иваново
  • Адрес: местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 128/2011г.597.66 KB