продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68103.97.13, находящ се с. Полковник Иваново, общ. Добрич, обл. Добрич, ОВЦЕФЕРМА с площ от 1572кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-08-08/06.11.2009г. на Началника на СГКК-Добрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: парцел XIII, при съседи: 68103.97.12, 68103.97.21, Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68103.97.13.1 със застроена площ 735кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда

Овцеферма в село Полковник Иваново

Цена: 33912 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20148100400446
 • Тип на имота: Производствен имот
 • Тип строителство:
 • Площ: 1572 м2
 • Местоположение: Полковник Иваново
 • Адрес:
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулагия
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 446/14г.672.92 KB