продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор№ 72624.611.253 с площ от 617кв.м., находящ се в гр.Добрич, бул."25-ти Септември" № 78, местност пр.зона "Север", трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7135, квартал 10, парцел 6, при съседни поземлени имоти: 72624.611.135; 72624.611.132; 72624.611.152 и 72624.611.252, ведно с изградените в имота СГРАДА с идентификатор№ 72624.611.253.1 със застроена площ от 185кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор№ 72624.611.253.2 със застроена площ от 4кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда и СГРАДА с идентификатор№ 72624.611.253.3 със застроена площ от 37кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда.

Производствен обект в Добрич улица 25 ти Септември 78

Цена: 81312 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20128100400208
 • Тип на имота: Производствен имот
 • Тип строителство:
 • Площ: 222 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: бул."25-ти Септември" № 78, местност пр.зона "Север",
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 208/2012г.654.08 KB