продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр. Добрич, по улица Вардар №27, вход А, етаж 3, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 с обща застроена площ от 78.13кв.м., състоящ се от три стаи, кухненска ниша и сервизни помещения, с принадлежаща към апартамента ИЗБА №5 със застроена площ 10.23кв.м., ведно с 12.455% идеални части от общите части на сградата и 12.455% идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавен поземлен имот с площ 279кв.м., включен в урегулиран поземлен имот, за който е отреден парцел XVIII, целия с площ 545кв.м., с планоснимачен №2944, в квартал 535 по регулационния план гр. Добрич, при граници и съседи: североизток – УПИ-XIX-2945, югоизток- УПИ -XVI-2942 и УПИ-XVII-2943, югозапад-ул. Вардар, северозапад – ул. Брегалница.

Тристаен апартамент в град Добрич, ул. Вардар 27

Цена: 76000 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20158100400031
 • Тип на имота: Тристаен а-нт
 • Тип строителство:
 • Площ: 78 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: Вардар №27
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 31/2015г.635.07 KB