продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, община Каварна, Стопански двор Топ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №35064.50.76, номер по предходен план: 307, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 9999 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост с площ от 10000 кв.м., при съседи: 35064.50.75, 35064.50.99, 35064.50.118, 35064.501.9959.

Парцел в Каварна

Цена: 45840 лв.

Срок на продан: 09.06.2020 - 09.07.2020

  • Изп. дело № 20138100400788
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 10000 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 788/13г.667.84 KB