продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, местност "Старите лозя" представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.500.338 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г., с площ от 499 кв.м., а по акт за собственост:500 кв.м., с номер по предходен план : 338, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 35064.500.972; 35064.500.1005, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

Екстри

Парцел в Каварна, местност "Старите лозя" 499кв.м

Цена: 4464 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20138100400849
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 499 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес: местност "Старите лозя"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 849/2013г.674.62 KB