продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, местност "Старите лозя" , представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.500.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г., с площ по акт за собственост от 500 кв.м., а целият с площ по скица от 600 кв.м., номер по предходен план:337, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 36064.500.337.1, с площ от 8 кв.м. по скица, брой етажи: 1, предназначение: вилна сграда – еднофамилна, без строителни книжа, при съседи: 35064.500.339; 35064.500.1005; 35064.500.336;35064.500.972, заедно с всичко подобрения и приращения в имота.

Парцел в Каварна, местност "Старите лозя" 600кв.м

Цена: 4464 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20138100400849
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 600 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес: местност "Старите лозя"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 849/2013г.686.6 KB