продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Поземлен имот с площ от 5.678дка, който представлява Земеделска земя, Нива с площ от 5.505дка, трета категория на земята при не поливни условия представляваща Имот с кадастрален №62788.25.103 по кадастралната карта на местността „Орта чалък“ в землището на село Рогачево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед №300-5-73 от 15.09.2003г., при съседи: Имот №№25.102, 25.191, 25.104, 25.148 Земеделска земя, за селскостопански, горски, ведомствен път с площ от 0.173дка идеална част от Имот с кадастрален №62788.25.191 целия с площ от 1.042дка, по кадастралната карта на местността „Орта чалък“ в землището на село Рогачево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед №300-5-73 от 15.09.2003г., при съседи: Имот №№25.103, 25.102, 25.12, 25.8, 25.179, 25.180, 25.10, 25.136, 25.121, 25.56, 25.106, 25.105, 25.104.

Парцел в с.Рогачево, местност Орта Чалък

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20128100400222
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 5678 м2
  • Местоположение: Рогачево
  • Адрес: "Орта Чалък"
  • Екстри: