продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Победа, общ.Добричка, обл.Добрич, представляващ МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС включващ: МЕЛНИЦА ЗА БРАШНО– масивна монолитна сграда на три етажа и изба с обща застроена площ от 534,15 кв.м., находяща се в терен с площ от 1300.00 кв.м., съставляващ УПИ II от квартал 44 по плана на с.Победа, при видими граници на УПИ по скица; изток и юг -път, запад – път и УПИ V от квартал 44; АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ от 148 кв.м., находяща се в терен с площ 640.00 кв.м., съставляващ УПИ III от квартал 44 по плана на с.Победа, при видими граници на УПИ по скица: север и изток – път, запад - УПИ IV от квартал 44; СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ със застроена площ от 951.40 кв.м. с прилежащите към него две пристройки със застроена площ от 188 кв.м. и 154 кв.м. находящи се в терен с площ 1180.00 кв.м., съставляващ УПИ IV от квартал 44 по плана на с.Победа, при видими граници на УПИ по скица: север- УПИ V, изток- път и УПИ III от квартал 44; РАБОТИЛНИЦА с обща застроена площ от 70.20 кв.м., всички находящи се в терен с площ от 970.00 кв.м., съставляващ УПИ V от квартал 44 по плана на с.Победа, при видими граници на УПИ по скица: изток- УПИ II и път, юг – УПИ IV от квартал 44, с описание по акт за собственост: МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС включващ: МЕЛНИЦА ЗА БРАШНО – масивна монолитна сграда на три етажа и изба с обща застроена площ от 534,15 кв.м., ; АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ от 148 кв.м.; СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ със застроена площ от 951.40 кв.м. с прилежащите към него две пристройки със застроена площ от 188 кв.м. и 154 кв.м. ; РАБОТИЛНИЦА с обща застроена площ от 70.20 кв.м., всички находящи се в парцели две, три, четири и пет в квартал 44 по плана на село Победа, община Добричка, представляващ дворно място от 4400 кв.м., с отстъпено право на строеж върху цялото място по Скица на имота, издадена от Община Добричка, град Добрич, Дирекция ТСУС, презаверена на 03.12.2008г. с номер 3345, ведно с всички приращения и подобрения в същия имот при граници и съседи на имота: парк за отдих, улица.

Производствен имот в село Победа

Цена: 194320 лв.

Срок на продан: 07.02.2022 - 07.03.2022

  • Изп. дело № 20158100400020
  • Тип на имота: Производствен имот
  • Тип строителство:
  • Площ: 534 м2
  • Местоположение: Победа
  • Адрес: квартал 44
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 20/2015г.1.1 MB