продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 468 кв. м. /хиляда четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, част от имот с пл. №67 /шестдесет и седми/, за която е отреден УПИ I - 67 /първи за имот с планоснимачен номер шестдесет и седми/, в кв. 10 /десети/, по плана на Стопанския двор на селото, при граници - съседи: улица: УПИ II - 67 и УПИ VI – 67 ДВОРНО МЯСТО с площ от 624 кв. м. /шестстотин двадесет и четири квадратни метра/, част от имот с пл. №67 /шестдесет и седми/, за която е отреден УПИ II - 67 /втори за имот с планоснимачен номер шестдесет и седми/, в кв. 10 /десети/, по плана на Стопанския двор на селото, при граници - съседи: улица; УПИ III - 67 и УПИ I - 67.

Парцели в с.Александър Стамболийски

Цена: 5175 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20138100400305
 • Тип на имота: Парцел
 • Тип строителство:
 • Площ: 2092 м2
 • Местоположение: Александър Стамболийски
 • Адрес:
 • Екстри:
  Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 305/2013г.271.87 KB