продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Царичино, общ.Балчик, обл.Добрич, ул. ул."Тринадесета" №2, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48982.501.408 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-104/11.12.2003 г. на Изпълнителния директор на АК , последно изменена със Заповед КД-14-08-1376/11.07.2006г. на Началника на СГКК, с площ от 385 кв.м., с номер по предходен план: 501.289, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 48982.501.408.1 със застроена площ от 58 кв.м. и разгъната застроена площ от 131,70 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, и ПОКРИТО ПАРКО МЯСТО със застроена площ от 22,50 кв.м., при съседи на поземления имот: 48982.501.290; 48982.501.409; 48982.501.286; 48982.501.407.

Вила в с. Царичино , ул. "Тринадесета" №2

Цена: 49536 лв.

Срок на продан: 11.11.2019 - 11.12.2019

 • Изп. дело № 20148100400546
 • Тип на имота: Вила
 • Тип строителство:
 • Площ: 131 м2
 • Местоположение: Царичино
 • Адрес: ул. " Тринадесета" № 2
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 546/2014г.731.93 KB