продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Люляково, общ.Генерал Тошево, област Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1595 кв.м., представляващ урегулиран поземлен имот №IV, кв.6 по ПУП на с.Люляково, общ. Генерал Тошево, при граници на имота: улица, УПИ III и УПИ ХIХ- по нотариален акт, който поземлен имот въз основа на Заповед №309/31.03.2008 г. на Кмета на Община Генерал Тошево, се образувани три парцела: УПИ ХХХIII - 280 с площ от 485 кв.м., при граници: улица, УПИ ХХIII тп, УПИ ХХХIV-280, УПИ ХХХII-279,улица; УПИ ХХХIV-280 с площ от 500 кв.м., при граници: улица, УПИ ХХХIII -280, УПИ ХХIII тп, УПИ ХХХII-279,УПИ ХХХI-279, УПИ ХХХV-280; УПИ ХХХV-280 с площ от 610 кв.м., при граници: улица, УПИ ХХХIV-280, УПИ ХХХI-279, УПИ ХХIII-277,УПИ ХХVIII-278, с площ по скица №466/24.06.2014 г. на ПИ №280 общо в размер на 1595 кв.м., при граници на поземления имот: улица , улица, УПИ ХХХII-279,УПИ ХХХI-279, УПИ ХХIII-277,УПИ ХХVIII-278.

Парцел в с. Люляково

Цена: 3312 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20148100400005
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1595 м2
  • Местоположение: Лялюково
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 5/2014г.732.89 KB