продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул."Балкан" № 12, представляващ: СГРАДА - КЪЩА, с идентификатор 72624.615.3520.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост 92.25 кв.м. , а по скица 88 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 1, състояща се от две стаи, антре, кухня и сервизни помещения. Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул."Балкан" № 12, представляващ: СГРАДА - ГАРАЖ, с идентификатор 72624.615.3520.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост от 28.50 кв.м. , а по скица с площ от 26 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: хангар, депо, гараж, както и от 1/2 /една втора идеална част от пристройка към сграда с идентификатор 72624.615.3520.4, с площ от 18,36 кв.м. по Разрешение за строеж №329/17.10.2011 г., издадено от Община Добрич, , 1/2 идеална част от надстройка над сграда с идентификатор 72624.615.3520.4 с площ от 118,44 кв.м. по Разрешение за строеж №329/17.10.2011 г., издадено от Община Добрич, 1/2 идеална част от сграда с идентификатор 72624.615.3520.6 с площ от 8 кв.м., брой етажи: един, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ведно с 150 кв.м. в идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 72624.615.3520 по кадастралната карта на гр.Добрич, одобрена със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-08-Д-0027/08.07.2005г. На Началника на СК Добрич, целият с площ 708 кв.м. , номер по предходен план: 3520/6402/, кнвартал: кв.581/226/, парцел: IV /VI /, а по нотариалне акт с площ от 709 кв.м., при съседи на поземления имот: 72624.615.3603, 72624.615.3604, 72624.615.3523, 72624.615.3519, 72624.615.9030, 72624.615.3522.

Къща в Добрич, ул.Балкан № 12

Цена: 50688 лв.

Срок на продан: 03.08.2020 - 03.09.2020

 • Изп. дело № 20148100400083
 • Тип на имота: Къща
 • Тип строителство:
 • Площ: 224 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ул." Балкан" №12
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 83/2014г.824.86 KB