продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №73780.501.328, находящ се село Тюленово, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. 1-ва №3-А, с площ от 1315кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/30.03.2006г. на Изп. директор на АК, с последно изменение със заповед КД-14-08-Ш-77/02.08.2006г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ДОБРИЧ, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10m/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 50, квартал 8, парцел: II, при съседи: 73780.501.639, 73780.501.329, 73780.501.330, 73780.501.51, 73780.501.638.

Парцел в село Тюленово 1315 кв.м. , идентификатор № 73780.501.328

Цена: 17760 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20148100400503
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1315 м2
  • Местоположение: Тюленово
  • Адрес: ул. 1-ва №3-А
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 503/2014г.674.93 KB