продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Победа, общ. Добричка, обл. Добрич и представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ДВОРНО МЯСТО/ с пл. №251 с площ от 1000 кв.м., за който е отреден парцел XIII от кв. 42 , целият с площ от 1070 кв.м., при граници и съседи за поземления имот: улица, п. XII – 335, п. XVI – 251, п. XV – 251, п. XIV – 251 и п. XXIV – 251 от кв. 42

Дворно място в с.Победа

Цена: 7056 лв.

Срок на продан: 24.03.2023 - 24.04.2023

  • Изп. дело № 20108100400177
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1000 м2
  • Местоположение: Победа
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 177/2010г.659.69 KB