продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Изворово, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение ОВЧАРНИК № 8, със застроена площ от 437 кв.м., изграден в поземлен имот частна държавна собственост с площ 4158 кв.м., трета категория на земята, имот № 028005, за който имот е отреден парцел 5 от масив 28 по плана на земеразделяне землището на с.Изворово, ЕКАТТЕ 32467, при граници и съседи: имот №028502; №028501; №028006;

Овчарник в село Изворово

Цена: 1680 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20128100400768
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 437 м2
  • Местоположение: Изворово
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 768/2012г.632.08 KB