продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, представляващ: ДВОРНО МЯСТО - УПИ - V /пети/, пл.№ 204 /двеста и четвърти/, в кв.6 /шести/, цялото с площ от 1159кв.м./хиляда сто петдесет и девет квадратни метра/, от които 500кв.м./петстотин квадратни метра/ са актувани като държавна собственост, съгласно АДС № 95/18.11.1961г. по ПУП на село Кочмар, общ.Тервел, обл.Добрич, одобрен със Заповед№ 5236/ 11.11.1950г., при граници и съседи: улица; УПИ IV-205; улица и УПИ VI-204.

Дворно място в с.Кочмар

Цена: 640 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20148100400124
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1159 м2
  • Местоположение: Кочмар
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 124/2014г.610.19 KB