продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ от 570кв.м., съставляващ част от имот с пл.№84, включен в УПИ VII- общински, в квартал 31, целият с площ от 1200кв.м., по плана на село Лозенец, община Крушари, област Добрич, при граници и съседи на целия имот по скица: улица, УПИ VI-84, УПИ VIII-общ., ведно с построената в него жилищна сграда със застроена площ от 70кв.м.

Къща с двор в с.Лозенец

Цена: 8836 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20138100400899
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 70 м2
  • Местоположение: Лозенец
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 899/2013г.677.67 KB