продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Шабла, общ.Каварна, обл.Добрич, ул."Равно поле" №14, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - СГРАДА с идентификатор 83017.503.3215.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 83017.503.1242.10, със застроена площ от 455 кв.м. по акт за собственост, а по скица с площ от 425 кв.м., предназначение: складова база, склад,представляващ СТОПАНСКА СГРАДА – КОНЮШНЯ 2, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 83017.503.3215, при съседи на поземления имот: имоти с №№ 83017.503.3216; 83017.503.3076, 83017.503.1251, 83017.503.1250, 83017.503.3198, 83017.503.3196, 83017.503.3199.

Стопанска постройка в Шабла

Цена: 11448 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20128100400263
  • Тип на имота: Склад
  • Тип строителство: Тухла
  • Площ: 455 м2
  • Местоположение: Шабла
  • Адрес: ул."Равно поле" №14
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 263/2012г.717.28 KB