продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ж.к. "Балик" бл.9 /девет/, вх.Б, ет.8 /осем/, ап.22 /двадесет и две/, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.216.4.45 /седем две шест две четири точка шест едно девет точка две едно шест точка четири точка четири пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 14.01.2015г., предназначение: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, намира се на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.619.216.4, разположена в поземлен имот 72624.619.216, с площ от 46.29кв.м. /четиридесет и шест цяло и двадесет и девет десети квадратни метра/, състоящ се от една стая, кухня, баня-тоалетна и коридор, ниво: 1, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащи части: избено помещение №22 /двадесет и две/ - 3,45кв., както и 0,4550% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.619.216.4.44, 72624.619.216.4.46, под обекта: 72624.619.216.4.42, над обекта: няма.

Едностаен апартамент в град Добрич, жк. Балик, бл.9, вх.Б, ет.8, ап.22, 46.29кв.м.

Цена: 43488 лв.

Срок на продан: 18.09.2023 - 18.10.2023

  • Изп. дело № 20238100400230
  • Тип на имота: апартамент
  • Тип строителство:
  • Площ: 46 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: ж.к. "Балик" бл.9, вх.Б, ет.8, ап.22
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 230/2023г.806.25 KB