продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, представляващ: СГРАДА с идентификатор 02508.541.162.7/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, четири, едно, точка, едно, шест, две, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Балчик, одобрени със Заповед РД-300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 15.12.2010г., със застроена площ 39кв.м./тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 2/два/, с предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 02508.541.162.

Двуетажна вилна сграда в град Балчик, 39кв.м.

Цена: 91728 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20218100400726
 • Тип на имота: вила
 • Тип строителство:
 • Площ: 39 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес:
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 726/2021г.708.19 KB