продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Пчеларово, общ. Ген.Тошево, обл.Добрич, представляващ: Дворно място с площ от 1070кв.м. /хиляда и седемдесет квадратни метра/, представляващо парцел УПИ X-211 /десет тире двеста и единадесет/ в квартал 63 /шестдесет и трети/ по подробния устройствен план на селото, при съседи: имот XI-211, V-211, VII-212, VIII-212, IX-212 и улица.

Дворно място в село Пчеларово

Цена: 4536 лв.

Срок на продан: 11.09.2023 - 11.10.2023

  • Изп. дело № 20188100400210
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1070 м2
  • Местоположение: Пчеларово
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 210/2018г.628.13 KB