продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, представляващ Незастроено дворно място с площ от 1890кв.м./хиляда осемстотин и деветдесет квадратни метра/, съставляващо парцел II/втори/ находящо се в с.Дряновец, общ.Добричка, обл.Добрич с пл. № 17/седемнадесети/, в кв. 3/трети/ по плана на селото, при граници на имота: от двете страни улици, I-17, VI-18 и III-18.

Дворно място в село Дряновец, 1890 кв.м.

Цена: 6480 лв.

Срок на продан: 18.09.2023 - 18.10.2023

  • Изп. дело № 20218100400172
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1890 м2
  • Местоположение: Дряновец
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 172/2021646.86 KB